دیزاین سیستم سنّت

مجموعه‌ای از ابزارها و کامپوننت‌ها برای ساختن تجربهٔ دیجیتالی سازگار، پایدار و دسترس‌پذیر

آشنایی با سنّت

توضیح فرایند شکل‌گیری و رشد سنّت از ایده‌پردازی تا پیاده‌سازی، تبیین ارزش‌ها و دستاوردهای آن در فرایند طراحی محصول و خلق تجربهٔ کاربر.

بیشتر بخوانید

کامپوننت‌ها

معرفی کامپوننت‌های سنّت، بلوک‌های تعاملی برای ساخت رابط کاربر، کاربرد، آناتومی و رفتار آن‌ها.

همهٔ کامپوننت‌ها