بردکرام

بردکرام* یکی از کامپوننت‌های مهم راهبری، شامل مجموعه‌ای از لینک‌های راهنما است. این لینک‌ها برای کمک به کاربر در درک موقعیت فعلی خود در سایت و درک ساختار سلسله مراتبی آن کنار هم قرار گرفته‌اند. لینک‌های بردکرام با رعایت سلسه مراتب صفحات سایت، مسیری کاملاً مشخص برای کاربر فراهم می‌کند تا به صفحه یا صفحات لایه‌های بالاتر دسترسی داشته باشد.

کاربرد

کامپوننت بردکرام اغلب در محصولاتی به‌کار می‌رود که به دلیل حجم زیاد محتوا ساختار سلسه مراتبیِ عمیق (۳ یا بیش تر از ۳ لایه) دارند. در این محصولات بردکرام موقعیت فعلی کاربر را در ساختار نشان می‌دهد و دسترسی او به لایه‌های بالاتر را فراهم می‌کند.
در محصولاتی با ساختار سلسله ‌مراتبی مسطح (عمقی کمتر از ۳ لایه) از بردکرام استفاده نمی‌شود.
بردکرام معمولاً بالا و در سمت راست صفحه، یعنی زیر هدر و بالای عنوان صفحه قرار می‌گیرد.

اجزای تشکیل‌دهندهٔ بردکرام

۱. لینک: کاربر را به یک صفحهٔ والد (لایه‌‌ای بالاتر از صفحهٔ فعلی) هدایت می‌کند.
۲. جدا کننده: لینک‌ها را از هم متمایز می‌کند.
۳. عنوان صفحهٔ فعلی: موقعیت فعلی کاربر را نشان می‌دهد.

اجزای تشکیل‌دهندهٔ بردکرام

انواع

بردکرام براساس موقعیت

بردکرام براساس موقعیت، رایج‌ترین نوع بردکرام است. این نوع بردکرام به کاربر کمک می‌کند تا موقعیت فعلی خود را در سلسله ‌مراتب سایت درک کند.

نمایی از بردکرام براساس موقعیت

بردکرام براساس ویژگی

مسیری که این نوع بردکرام به کاربر نمایش می‌دهد بر پایهٔ محتوای صفحه‌ای است که کاربر در حال بازدید است. هدف این نوع بردکرام مشخص‌کردن ویژگی‌های اصلی محتوایی‌ است که کاربر بازدید کرده است.
در محصولاتی که ساختار آن‌ها چند سلسله‌ای است (یعنی هر صفحه می‌تواند بیشتر از یک والد داشته باشد) معمولاً از این نوع بردکرام استفاده می‌شود. برای این موارد فقط یک مسیر را مشخص کنید و نمایش دهید.

نمایی از بردکرام براساس ویژگی

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد بردکرام، فاصله‌ها، حاشیه‌ها، اندازهٔ متن و حالت چندمرحله‌ای و تک‌مرحله‌ای را ببینید.

بردکرام چند مرحله‌ای
بردکرام تک‌مرحله‌ای

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.

درست"عنوان صفحهٔ فعلی" در بردکرام تنها موقعیت فعلی کاربر را نشان می‌دهد و‌ بدون لینک نمایش داده می‌شود.
نادرستمحتوای بردکرام در یک خط نمایش داده می‌شود. برای نشان‌دادن محتوای کامل بردکرام آن را دو یا چند خط نکنید.
نادرستدر بردکرام از آیکون استفاده نمی‌شود.
نادرستبردکرام برای نمایش تاریخچهٔ مسیر پیموده‌شدهٔ کاربر استفاده نمی‌شود.
نادرستبردکرام جایگزین مسیر راهبری اصلی (navigation bar) نمی‌شود.
نادرستبرای جلوگیری از تکرار در بردکرام از قراردادن لینک به صفحات بالامرتبه‌ای مانند "خانه یا صفحهٔ اصلی"، که در منوی اصلی قراردارند، بپرهیزید.
درستدر موبایل‌ وب می‌توان تنها یکی از صفحه‌های والد، ترجیحاً نزدیک‌ترین لایه به صفحهٔ فعلی نمایش داد.
درستدر موبایل‌ وب می‌توان همهٔ لینک‌های بردکرام را نشان داد. در این حالت بردکرام می‌تواند اسکرول افقی شود. برای جلوگیری از طولانی‌شدن بردکرام، هر یک از لینک‌ها با عرض حداکثر ۲۰۰ پیکسل نمایش داده می‌شود و باقی آن حذف شده و به شکل سه‌نقطه نشان داده می‌شود.

*واژهٔ Breadcrumb برگرفته از داستان «هانسل و گرتل» است که کودکان داستان برای جلوگیری از گم‌شدن در مسیری ناشناخته با ریختن خرده‌نان در راه، خرده‌راهنماهایی برای مسیر بازگشت خود فراهم ‌کردند. با الهام از این داستان، بردکرام به کاربر کمک می‌کند در محصول احساس سردرگمی نداشته باشد و موقعیت خود را در آن درک کند.