ردیف ویژگی

ردیف ویژگی تکی، ردیف ویژگی گروهی

برای نمایش خصوصیت‌های یک محصول یا سرویس از ردیف‌های ویژگی استفاده می‌شود. ردیف‌های ویژگی دارای ۲ نوع تکی و گروهی‌اند که هر کدام ویژگی‌های متفاوتی دارند.

کاربرد

ردیف ویژگی مزیت‌ها و نواقص را توضیح می‌دهد. همچنین مقایسه بین ۲ محصول یا سرویس را راحت‌تر می‌کنند. ردیف ویژگی همیشه آیکون‌دار است و رنگ آیکون (که از رنگ‌های معنادار سنّت است) درجهٔ اهمیت یا ارزش آن ویژگی را تعیین می‌کند. این ردیف هیچ‌وقت مقداری غیر از متن اصلی ندارد. از آنجایی که این ردیف خصوصیت‌های یک محصول یا سرویس را نمایش می‌دهد، حالت غیرفعال نخواهد داشت.

انواع

ردیف ویژگی تکی

ردیف‌های ویژگی تکی شامل آیکون و متن ویژگی‌‌اند. این ردیف‌ها در صورتی که محصول یا سرویس مورد نظر، دارای خصوصیتی باشد نمایش داده می‌شوند و وضعیت غیرفعال ندارند. ردیف‌های ویژگی تکی ویژگی‌های متفاوتی به‌شرح زیر دارند:

  • تک‌خط: توضیحات ویژگی در یک خط نمایش داده می‌شود و اگر متن طولانی‌تر از یک سطر شود، انتهایش سه‌نقطه «...» می‌آید.
  • چند‌خط: اگر متن توضیحات طولانی‌تر از یک سطر شود، متن به خط‌های بعدی می‌رود.

اگر ردیف‌های ویژگی تکی تعاملی باشند، با فلش نمایش داده می‌شوند.

ردیف ویژگی تکی

ردیف ویژگی گروهی

ردیف‌های گروهی آیکون‌ دارند و ۲ وضعیت فعال و غیرفعال را نمایش می‌دهند.
در ردیف‌های ویژگی گروهی در هر سطر ۳ گزینه و به‌ترتیب از راست قرار می‌گیرند. هر ردیف ویژگی گروهی می‌تواند ۶ گزینه را نمایش دهد.

ردیف ویژگی گروهی