ردیف تغییرات قیمت

این کامپوننت قیمت، روند و میزان تغییرات آن را در لیستی از محصولات نمایش می‌دهد.

کاربرد

ردیف تغییرات قیمت باتوجه به اینکه اطلاعات زیادی را در فضایی کم نمایش می‌دهد چیدمان واکنش‌گرای آن در صفحات نمایش کوچک متفاوت است. همچنین در صورتی که طول عنوان و زیرعنوان اول زیاد باشد متن‌ها به شکل سه‌نقطه نمایش داده می‌شوند.

رفتار واکنش‌گرای ردیف تغییرات قیمت

تمایز بین حالت‌ها

این کامپوننت ۳ حالت دارد که با توجه به مقدار زیرعنوان دوم (درصد تغییرات قیمت) تعریف شده‌اند. هر یک از حالت‌ها به کمک رنگ متن از هم تفکیک می‌شوند و می‌توانند در ۳ حالت مختلف استفاده شوند.

  • اگر درصد تغییرات منفی باشد، برای رنگ متن از رنگ خطای اصلی (Error Primary) استفاده می‌شود.
  • اگر درصد تغییرات صفر باشد، برای رنگ متن از رنگ سیاه ثانویه (Black Secondary) استفاده می‌شود.
  • اگر درصد تغییرات مثبت باشد، برای رنگ متن از رنگ موفقیت اصلی (Success Primary) استفاده می‌شود.
حالات مختلف نمایشی ردیف تغییرات قیمت باتوجه به صعودی یا نزولی بودن تغییرات

سنجاق

این کامپوننت می‌تواند در دو حالت با سنجاق و بدون سنجاق استفاده شود.
سنجاق برای ایجاد دسترسی ساده‌تر کاربر به چند گزینه از لیستی طولانی کاربرد دارد. بعد از لمس آیکون سنجاق، گزینهٔ موردنظر به حالت سنجاق‌شده درمی‌آید و به بالای لیست و قسمت سنجاق‌شده‌ها اضافه می‌شود.
تنها ناحیهٔ تعاملی در این کامپوننت در حالت سنجاق‌دار، اطراف آیکون سنجاق است.

تعامل با سنجاق در ردیف تغییرات قیمت
فهرست محتوا