ردیف تخمین قیمت

در ابزارهای تخمین قیمت محصول و بخش‌هایی که نیاز به نمایش بازه‌های قیمتی یک کالا وجود دارد، ردیف تخمین قیمت کامپوننتی مناسب برای ارائهٔ بصری سادهٔ این مفهوم است.

کاربرد

برای نمایش مقادیر ابتدایی و انتهایی بازه‌ای منتخب از میان طیف گسترده‌تری، ازین کامپوننت استفاده می‌شود.

بازه‌ها

این کامپوننت از ۳ بازهٔ مجزا تشکیل شده است که هر کدام رنگ متفاوتی دارند. بازهٔ قیمت منصفانه عرضی دوبرابر دو بازهٔ دیگر دارد. رنگ هشدار ثانویه برای بازهٔ قیمت بالا، رنگ موفقیت ثانویه برای بازهٔ قیمت منصفانه و رنگ موفقیت اصلی برای بازهٔ قیمت پایین استفاده می‌شود.

بازه‌ها در ردیف تخمین قیمت

مقادیر ابتدا و انتهای بازه

متن‌های مقادیر ابتدا و انتهای بازهٔ منصفانه در این کامپوننت، می‌توانند متفاوت و به تبع آن طول مختلفی داشته ‌باشند. عرض این متن‌ها به اندازهٔ نصف عرض نگه‌دارندهٔ کامپوننت بوده و در بیشتر از این مقدار به خط دوم می‌روند.
در این کامپوننت چه در حالت فارسی و چه در حالت انگلیسی، مقدار کم‌تر سمت چپ و مقدار بیش‌تر سمت راست بازه قرار می‌گیرد.

مقادیر ابتدا و انتهای بازه در ردیف تخمین قیمت
فهرست محتوا