ردیف ارزیابی

ردیف ارزیابی با ستاره، ردیف ارزیابی با ایموجی (Emoji)، ردیف ارزیابی دوتایی (Boolean)

ارزیابی رضایت کاربران و امکان مقایسهٔ کل‌نگر میان بخش‌ها و خدمات گوناگون محصول نیاز به روشی برای جمع‌آوری دادهٔ مورد نیاز از کاربران آن محصول دارد. این کامپوننت امکان تهیهٔ این داده را به‌شکلی قابل فهم، بسط‌پذیر و یکپارچه فراهم می‌کند.

کاربرد

از کامپوننت ردیف ارزیابی برای بازخورد گرفتن از کاربرها و اندازه‌گیری میزان رضایت آن‌ها از امکانات محصول استفاده می‌شود. هنگام استفاده از این کامپوننت باید اطمینان داشت برای سنجش بخش مورد نظر محصول و بازخورد گرفتن بهترین ابزار همین کامپوننت است.
متنی که برای بازخورد گرفتن به کاربر نمایش می‌دهید باید شفاف باشد تا کاربر کاملاً متوجه موضوعی که دربارهٔ آن بازخورد می‌گیرید بشود.
همچنین در ردیف ارزیابی، بعد از گرفتن بازخورد ابتدایی می‌توان با گرفتن توضیحات کاربر دربارهٔ دلیل امتیاز یا انتخاب او بازخورد کامل‌تری ثبت کرد.

انواع

ردیف ارزیابی با ستاره

زمانی که لازم باشد محصولی به کاربر معرفی شود (مانند یک برند خودرو) و بازخوردهای کاربران دربارهٔ کیفیت آن گرفته شده و میانگین آن به سایر کاربران نمایش داده شود از این کامپوننت استفاده می‌شود. در این نوع از ردیف ارزیابی برای فهم بهتر کاربر از مقادیر از راهنمای ابزار استفاده می‌شود.

ردیف ارزیابی با ستاره

ردیف ارزیابی با ایموجی (Emoji)

زمانی از این کامپوننت استفاده می‌شود که لازم باشد کاربر بخشی از محصول با محتوای متفاوت را یکجا ارزیابی کند.

ردیف ارزیابی با ایموجی

ردیف ارزیابی دوتایی (Boolean)

زمانی از این کامپوننت استفاده می‌شود که لازم باشد کاربر تنها یک بخش از محصول را ارزیابی کند.

ردیف ارزیابی دوتایی