ردیف عنوان

ردیف‌های عنوان عناصری متنی‌اند و با چند کلمه اطلاعاتی را توصیف می‌کنند که زیر آن‌ها نمایش داده می‌شود.

کاربرد

این کامپوننت در عنوان مجزا و غیر اصلی صفحه کاربر دارد. همچنین برای جدا کردن قسمت‌های مختلف صفحه با موضوعات متفاوت نیز از ردیف عنوان استفاده می‌شود.

ردیف عنوان آیکون‌دار

آیکون‌ها ابتدای ردیف عنوان قرار می‌گیرند و عنوان را شفاف‌تر می‌کنند. توصیه می‌کنیم در صورت امکان از آیکون‌های SVG و یا از آیکونْ فونتِ طراحی‌شده با قواعد سنّت استفاده کنید.

ردیف عنوان
فهرست محتوا