فیلد پله‌ای

در فیلد پله‌ای می‌توان مقادیر عددی را در بازه‌هایی مشخص و با فواصل یکسان وارد کرد.

کاربرد

فیلدهای پله‌ای درکنار فیلدهای متنی وارد ‌کردن مقادیر عددی را با این شرایط برای کاربر فراهم می‌کنند:

  • بیشینه و کمینهٔ مقدار ورودی در نظر گرفته شده باشد.
  • بازهٔ این مقدار زیاد نباشد و تغییرات این بازه با تعداد کمی کلیک امکان‌پذیر باشد.
  • اعداد ورودی صحیح باشند.
  • مقدار پیش‌فرضی در این فیلد قرار داده شود.

اجزای تشکیل‌دهندهٔ فیلد پله‌ای

فیلدهای پله‌ای از ۳ بخش تشکیل می‌شوند:

  • دو بخش کنترل‌کننده که افزایش و کاهش تدریجی و یکنواخت مقدار درون نگه‌دارنده را فراهم می‌کنند.
  • بخش میانی که نگه‌دارندهٔ مقدار ورودی است. این بخش با متن شبحی که معمولاً نشان‌دهندهٔ مقدار کمینهٔ فیلد است نمایش‌داده می‌شود.
نمایی از فیلد پله‌ای

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد فیلد پله‌ای، فاصله‌ها، حاشیه‌ها، اندازهٔ متن را ببینید.

فیلد پله‌ای

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.

درستبا هر بار استفاده از کنترل‌کننده‌ها به اندازهٔ یک واحد (عدد صحیح) مقدارِ داخل فیلد پله‌ای کم یا زیاد می‌شود.
درستبعد از رسیدن به مقدار بیشینه یا کمینه، کنترل‌کننده‌ها در وضعیت غیرفعال قرار می‌گیرند.