نشانگرِ پیشرفت

نشانگر پیشرفت خطی (Linear)، دایره‌ای (Circular)، نقطه‌ای (Dotted)

نشانگر پیشرفت مدت زمان مشخص یا نامشخصی را که باید برای انجام‌شدن یک فرایند منتظر ماند، نمایش می‌دهد.

کاربرد

نشانگرهای پیشرفت وضعیت کنشی در حال انجام‌شدن، بارگذاری، دریافت یا تأیید اطلاعات و یا ذخیره‌کردن به‌روزرسانی را نشان می‌دهند. این نشانگرها بیشتر در صفحاتی حاوی فرم‌ها و یا المان‌های ارسال‌کنندهٔ اطلاعات استفاده می‌شوند.

مشخص (Determinate)

نشانگر مشخص زمانی استفاده می‌شود که طول انجام‌شدن فرآیند معلوم باشد.
فرآیندهایی مانند دریافت اطلاعات، بارگذاری اطلاعات و انجام برخی تنظیمات خودکار هنگام شروع برنامه از این نوع‌اند.

نامشخص (Indeterminate)

نشانگر نامشخص زمانی استفاده می‌شود که طول انجام‌شدن فرآیند تخمین‌زدنی نبوده و یا نیازی به نمایش آن نباشد. این کامپوننت نشان‌دهندهٔ مدت زمان نامعلومی از انتظار است.

بارگذاری صفحه (Page Progress)

برای نمایش بارگذاری صفحه‌ای کامل از نشانگرهای خطی استفاده می‌شود.

بارگذاری بخش (Section Progress)

برای نمایش بارگذاری بخشی از صفحه، می‌توان از نشانگرهای خطی و هم از نشانگرهای دایره‌ای استفاده کرد. ولی استفاده از نوع دایره‌ای پیشنهاد می‌شود.

انواع

خطی

نشانگرهایِ پیشرفتِ خطی برای فرآیندهایی مانند دریافت اطلاعات، بارگذاری، نشان‌دادن زمان انجام‌شدن کنش و... استفاده می‌شوند. آن‌ها می‌توانند نماینده‌ی فرایند‌های مشخص و نامشخص باشند.

دایره‌ای

نشانگرهایِ پیشرفتِ دایره‌ای مانند نشانگرهای خطی، روند انجام عملیات سیستمی مانند دریافت اطلاعات، بارگذاری اطلاعات، انجام محاسبات و غیره را نشان می‌دهند و می‌توانند نمایندهٔ فرایند‌های مشخص و نامشخص باشند.
نشانگرهای دایره‌ای نسبت به نشانگرهای خطی فضای کمتری اشغال می‌کنند و برای استفاده در فضاهای محدود مناسب‌اند.

نقطه‌ای

نشانگرهایِ پیشرفتِ نقطه‌ای فقط برای فرایندهای نامشخص استفاده می‌شوند و ۲ حالت دارند:

  • ارسال: از این نوع نشانگر برای بارگذاری اطلاعات مانند ثبت‌کردن فرم‌ها استفاده می‌شود.
  • انتظار: این نشانگر اغلب برای نمایش زمان انتظار بارگیری اطلاعات استفاده می‌شود.
انواع نشانگرهای پیشرفت

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد و مشخصه‌های نشانگرهای پیشرفت را ببینید.

نشانگر پیشرفت خطی
نشانگر پیشرفت دایره‌ای
نشانگر پیشرفت نقطه‌ای حالت ارسال
نشانگر پیشرفت نقطه‌ای حالت انتظار

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.

نادرستلازم نیست نشانگرهای پیشرفت روی همهٔ دکمه‌های صفحه قرار گیرد. استفادهٔ بیش از حد از این کامپوننت در صفحه، مخل کنش‌های کاربر می‌شود.
نادرستوقتی نشانگر پیشرفت در کامپوننتی قرار بگیرد، ابعاد نگه‌دارندهٔ آن کامپوننت نباید تغییر کند. در این شرایط کامپوننت‌ها می‌توانند غیرفعال شوند.
درستبرای نمایش فرایندهای کوتاه (زیر ۵ ثانیه) و نامشخص بهتر است برای جلب توجه کاربر از نشانگرهای دایره‌ای استفاده شود.
درستنشانگرهای دایره‌ای و نقطه‌ای در مرکز نگه‌دارندهٔ کامپوننت مورد نظر نمایش داده می‌شوند.